Kommun & politik / Fonder och stipen...

Fonder och stipendier

Det finns fonder och stipendier du kan söka genom Hallstahammars kommun. Sista ansökningsdag 31 augusti varje år.

Emma Hedmans stiftelse

Emma Hedmans stiftelse vänder sig till en eller flera ensamstående kvinnor som är folkbokförda i Hallstahammars kommun.

Sundelinska donationsfonden

Fonden riktar sig till studerande på eftergymnasial utbildning som under tiden för sina gymnasiestudier varit folkbokförd i Hallstahammars och Bergs församling.

Vid utdelning

Om det blir någon utdelning bestäms av socialnämndens arbetsutskott.